AGUA Design > design > logo
previous page   next page
  t space ci logo
  t space 教師空間 識別設計
 

t space是共創、互相學習、相互合作,
可以讓教育者學習、教學研發的空間。
老師互相學習,可以提出任何想法的地方,
向進心如探照燈,不斷勇往前進。

 

業主:t space
設計規劃與執行:水越設計

 

art director - agua
designer - tingfang 

 
 

 
標準識別 
色彩規範與應用 
識別運用-名片 
識別運用-入口招牌 
識別運用-IF招牌 
AGUA Design Copyright
back to top